Thajsko umožnilo některým skupinám cizinců vstup do země od 1. července 2020

CAAT (The Civil Aviation Authority of Thailand) vydalo oznámení, že od 1. července je umožněno některým skupinám cizinců cestovat do Thajského království a to včetně cizinců, kteří disponují speciálními podmínkami mezi thajskou vládou a zahraničními vládami.

Tourism Authority of Thailand (TAT) s radostí sdílí nejnovější oznámení od CAAT, že některé skupiny cizinců mohou od 1. 7. 2020 cestovat do Thajského království.

Oznámení o podmínkách mezinárodní letové dopravy do Thajska, které CAAT vydalo 29. 6. 2020, se odvolávalo na předchozí oznámení z 3. 4. 2020 a ukládalo dočasné zrušení všech mezinárodních letů do Thajska, aby se zabránilo šíření pandemii koronaviru (COVID-19).

Dle CAAT je ale stále situace v mnoha zemích vážná, a je proto nutné zavést efektivní bezpečnostní opatření pro příjezd turistů z rizikových zemí a zodpovědně tak bránit možnému dalšímu šíření koronaviru do Thajského království.

1. Leteckým posádkám z následujícího seznamu bude povoleno přeletět, přiletět nebo vzlétnout či přistát na mezinárodním letišti v Thajském království:

 • Státní nebo vojenské letadlo
 • Nouzové přistávací lety
 • Technické přistávací lety bez vstupu do země
 • Humanitární pomoc, lékařské a záchranné lety
 • Repatriační lety
 • Nákladní lety

2. Povolení pro osobní letadla udělí CAAT k přeletu, příletu, vzletu nebo přistání na mezinárodním letišti v Thajsku pouze pokud jsou cestující nebo osoby na palubě jedné z těchto následujících kategorií:

 • Thajští občané
 • Osoby mající udělenou výjimku nebo osoby mající udělené povolení nebo jsou pozvané předsedou vlády či vedoucími odpovědných osob důležitých pro řízení nouzového stavu mohou vstoupit do Thajského království dle potřeby. Tato povolení či pozvání mohou podléhat stanoveným podmínkám a lhůtám.
 • Státní příslušníci jiných zemí než Thajska, kteří jsou manželem/manželkou, rodiči nebo dětmi thajského státního příslušníka.
 • Státní příslušníci jiné země než je Thajsko, kteří jsou držiteli platného potvrzení o trvalém pobytu nebo mají povolení k vyzvednutí povolení o trvalém pobytu v Thajském království.
 • Státní příslušníci jiné země než je Thajsko, kteří jsou držiteli platného pracovního povolení nebo mají povolení pracovat v Thajském království, včetně jejich manžela/manželky nebo dětí.
 • Přepravci potřebného zboží podléhající okamžitému navrácení po dokončení jeho kompletace.
 • Členové skupin, kteří jsou povinni cestovat do Thajské království na určitou misi a mají stanovené datum a čas pro návrat do vlasti.
 • Státní příslušníci jiných zemí než je Thajsko, kteří jsou studenty vzdělávacích institucí schválených thajskými orgány včetně jejich rodičů nebo zákonných zástupců těchto studentů.
 • Státní příslušníci jiných států, kteří v Thajsku potřebují lékařské ošetření, a jejich ošetřovatelé. Tato podmínka však nezahrnuje lékařské ošetření způsobené koronavirem (COVID – 19).
 • Jednotlivci v diplomatických misích, konzulárních záležitostech, mezinárodních organizacích, zástupci vlády a zahraniční vládní agentury pracující v Thajsku nebo jednotlivci v jiných mezinárodních agenturách povolených ministerstvem zahraničních věcí, včetně jejich manžela / manželky, rodičů nebo dětí.
 • Státní příslušníci jiných států než je Thajsko, kteří mají povolen vstup do království na základě zvláštního ujednání mezi Thajskem a konkrétní zemí.
 1. Letecké posádky a cestující nebo osoby vstupující do Thajského království dle bodu 2 musí splňovat podmínky, lhůty a pravidla oprávněných osob dle thajského imigračního zákona, zákona o přenosných nemocech, zákona o letecké navigaci a nouzového nařízení o veřejné správě vydaného v naléhavých a mimořádných situacích za účelem zastavení šíření nemoci a regulace počtu osob vstupujících do Thajska. To vše v souladu s možnostmi příslušného důstojníka nebo s příslušníky pro kontrolu přenosných nemocí pro odhalení nemoci a s uspořádáním karanténních zařízení.

Originální článek najdete zde.

Aktualizace 2. 7. 2020

Thajský úřad pro civilní letectví (CAAT) 2. 7. 2020 vydalo nové upozornění ohledně podmínek pro povolení pro vstup do Thajska o znovu zopakoval, že zákaz mezinárodní komerčních letů platí i nadále.

Ačkoli Thajsko umožňuje vstup několika skupinám cizinců (viz. informace výše) od 1. července 2020, způsobilí cestující si musí vyžádat předběžný certifikát o vstupu od místních thajských ambasád nebo konzulárních úřadů v zahraničí a příslušné nezbytné doklady, které jsou vyžadovány na základě požadavků CCSA (Center for COVID-19 Situation Administration)

Více informací o tomto oznámení najdete zde.