CAAT vydává své třetí oznámení o podmínkách povolení letadel ke vstupu do Thajska a prodlužuje mimořádný stav až do konce srpna

Zákaz mezinárodních komerčních letů stále zůstává v platnosti, zatímco třetí vydané oznámení bylo upraveno tak, aby bylo v souladu se čtvrtým prodloužením mimořádného stavu vydaného thajskou vládou.

Bangkok, 3. srpna 2020, v 10.00 hodin. – Thajský úřad pro civilní letectví (CAAT) dnes vydal „Oznámení o podmínkách povolení letadel ke vstupu do Thajska (č. 3)“ s účinností od 4. srpna 2020.

CAAT upravilo své předchozí oznámení tak, aby bylo v souladu se čtvrtým prodloužením mimořádného stavu vydaného thajskou vládou. Zákaz mezinárodních komerčních letadel stále zůstává v platnosti.

V současné době mohou do Thajska vstoupit pouze tyto typy letadel:

  • státní nebo vojenské letadlo;
  • nouzové přistávací lety;
  • technické přistávací lety bez vstupu na území Thajska;
  • humanitární pomoc,
  • lékařské a záchranné lety;
  • repatriační lety; nákladní lety a * osobní lety přepravující osoby, které mají povolen vstup na území Thajska (thajští a nethajští státní příslušníci)

Seznam 11 skupin thajských a nethajských státních příslušníků, kterým bylo povoleno vstoupit do Thajska stále zůstává v platnosti, avšak skupiny (7), (8) a (11) byly upraveny dle následujících údajů:

(1) Thajští státní příslušníci.

(2) Osoby s osvobozením nebo osoby posuzované, povolené nebo pozvané předsedou vlády nebo vedoucích osob odpovědných za vyřešení stavu nouze mohou vstoupit do království, pokud je jejich cesta nezbytná. Všechna vydaná příslušná povolení mohou podléhat zvláštním podmínkám a lhůtám.

(3) Osoby na diplomatických nebo konzulárních misích nebo v rámci mezinárodních organizací nebo zástupci zahraničních vlád vykonávajících své povinnosti v Thajsku nebo osoby jiných mezinárodních agentur, jak to povoluje ministerstvo zahraničních věcí, a které se týkají nezbytných cest včetně jejich manžela / manželky, rodičů nebo děti.

(4) Přepravci potřebného zboží, které po kompletaci je okamžitě odesláno zpět.

(5) Členové posádky, kteří jsou povinni cestovat do Thajského království na misi a mají stanovený termín a čas pro návrat do vlasti.

(6) Státní příslušníci jiných států, kteří jsou manželem, rodiči nebo dětmi thajského státního příslušníka.

(7) Státní příslušníci jiné země než Thajsko, kteří jsou držiteli platného osvědčení o trvalém pobytu v království nebo povolení k pobytu v království – včetně jejich manžela / manželky nebo dětí.

(8) Státní příslušníci jiné země než je Thajsko, kteří mají pracovní povolení nebo jim bylo uděleno povolení od vládních agentur pracovat v království, včetně jejich manžela / manželky nebo dětí; nebo zahraniční pracovníci nebo ti, kterým bylo uděleno povolení k pobytu zahraničních pracovníků pro práci v království.

(9) Nethajští státní příslušníci, kteří jsou studenty vzdělávacích institucí schválených thajskými orgány, včetně rodičů nebo zákonných zástupců studentů, s výjimkou studentů neformálních vzdělávacích institucí podle zákona o soukromých školách a jiných podobných soukromých vzdělávacích institucích

(10) Státní příslušníci jiných zemí, kteří potřebují lékařské ošetření v Thajsku a jejich ošetřovatelé. To však nezahrnuje lékařské ošetření související s virem COVID-19.

(11) Státní příslušníci jiných států, kteří mají povolení ke vstupu do království na základě zvláštního ujednání s cizí zemí nebo jim bylo uděleno povolení předsedy vlády – všichni se musí přísně řídit regulacemi pro prevenci a kontrolu přenosných nemocí v království.

* Vstup do Thajska je osobám jakéhokoliv z následujících typů letů povolen za předpokladu, že splňují podmínky, lhůty a pravidla oprávněných osob podle thajského imigračního zákona, zákona o přenosných nemocech a letecké dopravě, plavebního zákona a nouzového nařízení o veřejné správě v mimořádných situacích, za účelem prevence šíření nemocí a organizace počtu osob vstupujících do Thajska v souladu s nařízeními příslušných zodpovědných pracovníků nebo úředníků.

Thajsko prodlužuje nařízení o mimořádném stavu až do konce srpna

Bangkok, 1. srpna 2020 – Královská vláda Thajska schválila prodloužení mimořádného nouzového stavu na celý měsíc až do 31. srpna 2020. 

Podle oznámení zveřejněného v Královském thajském věstníku dne 30. července 2020 je stále nezbytné čtvrté prodloužení výjimečného stavu, aby thajské vládní orgány mohly prosazovat opatření ke kontrole přenosných nemocí, aby zabránily druhé vlně infekcí COVID-19 a umožnily veřejnosti se vrátit do každodenního života s novou normou.

Vláda rovněž uvedla, že je třeba zajistit, aby široká veřejnost dodržovala pravidla sociálního distancování, zejména na veřejných místech a v zábavních zařízeních. 

Kromě toho se očekává, že v srpnu budou do Thajska za zvláštních podmínek vstupovat tisíce občanů. Tito příchozí jsou způsobilí thajští a nethajští cestovatelé, kteří museli požádat o předběžné potvrzení o vstupu od místních thajských ambasád nebo konzulárních úřadů v zahraničí, jakož i o příslušné potřebné dokumenty, které jsou vyžadovány na základě nařízení Střediska pro správu situací COVID-19 (CCSA) ).

Až do dnešního dne Thajsko nezaznamenalo žádné nové lokální případy infekce COVID-19 po dobu 68 dnů. Království bylo také nedávno zařazeno mezi jedničku ze 184 zemí na světě díky pokračujícímu úsilí o obnovu COVID-19 podle Global COVID-19 Index (GCI).

Thajský úřad cestovního ruchu (TAT) by nicméně chtěl všem připomenout, aby i nadále dodržovali zásady ochrany zdraví a bezpečnosti před infekcí COVID-19.

Mezi ně patří zejména udržování odstupu, nošení masky a časté mytí rukou. Vyvarujte se úzkého kontaktu s jinými osobami – zejména vynechejte objímání se zranitelnými skupinami lidí jako jsou starší lidé nebo lidé, kteří mají pouze základní životní podmínky, protože přesně tyto situace mohou zvýšit míru infekce a potenciálně vést k závažnému onemocnění mnohem snadněji než u jiných skupin obyvatel.

Lidé se mohou zdravit prostřednictvím pozdravu Wai (thajský pozdrav sepnutí rukou) ze vzdálenosti 1 nebo 2 metrů. Při návštěvách musí lidé nosit masky, používat vlastní nádobí nebo jíst z vlastního talíře, aby předešli dalšímu šíření viru.